Manninen, J. (2007) ”Eino Kaila ja kolmas valtakunta”, Tieteessä tapahtuu, 25(4). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/204 (Viitattu: 25lokakuuta2020).