Hämeen-Anttila, J. (2009) ”Uskonnon kehittyminen historiallisena aikana Lähi-idässä”, Tieteessä tapahtuu, 27(4-5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/2368 (Viitattu: 12heinäkuuta2024).