Määttänen, P. (2011) ”Taiteenfilosofian klassikko raakakäännöksenä”, Tieteessä tapahtuu, 29(1). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/3960 (Viitattu: 8joulukuuta2022).