Huotari, V. (2014) ”Terroristiorganisaation strateginen johtaminen”, Tieteessä tapahtuu, 32(2). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/41251 (Viitattu: 30syyskuuta2022).