Janhunen, J. (2014) ”Indoeuropeistiikan uusi avaus Helsingin yliopistossa”, Tieteessä tapahtuu, 32(2). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/41252 (Viitattu: 15heinäkuuta2020).