Hyvönen, E. (2014) ”FinnONTO-hanke loi ontologisen perustan kansalliselle webin tietoinfrastruktuurille”, Tieteessä tapahtuu, 32(3). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/41559 (Viitattu: 28helmikuuta2021).