Hetemäki, I. (2014) ”Lyhyesti”, Tieteessä tapahtuu, 32(3). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/41565 (Viitattu: 3joulukuuta2022).