Himanka, J. (2014) ”Suhteellisuusteoria on filosofiaa”, Tieteessä tapahtuu, 32(3). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/41568 (Viitattu: 6joulukuuta2023).