Leppälahti, M. (2014) ”Kirjoittamisen konstilla kansalaiseksi”, Tieteessä tapahtuu, 32(3). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/41573 (Viitattu: 3joulukuuta2022).