Riikonen, H. K. (2014) ”Suomi-kuvaa 1800-luvun alusta”, Tieteessä tapahtuu, 32(3). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/41574 (Viitattu: 2joulukuuta2022).