Korhonen, K. (2014) ”Kansallinen ja kansainvälinen Uuno Klami”, Tieteessä tapahtuu, 32(3). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/41575 (Viitattu: 2joulukuuta2022).