Eronen, M. (2011) ”Moraalisen epävarmuuden voittaminen on demokraattisen yhteiskunnan edellytys”, Tieteessä tapahtuu, 29(6). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/4417 (Viitattu: 15heinäkuuta2020).