Heikkurinen, P. (2014) ”Kestävyyden käsitteen ulottuvuudet”, Tieteessä tapahtuu, 32(4). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/46149 (Viitattu: 12heinäkuuta2024).