Hotakainen, M. (2014) ”Taide + tutkimus = taiteellinen tutkimus”, Tieteessä tapahtuu, 32(4). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/46155 (Viitattu: 18huhtikuuta2024).