Suntola, T. (2014) ”Suhteellisuusteoria ei ole uskon asia”, Tieteessä tapahtuu, 32(4). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/46156 (Viitattu: 11huhtikuuta2021).