Kekkonen, J. (2008) ”Vertailevan tutkimuksen haasteita”, Tieteessä tapahtuu, 26(3). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/482 (Viitattu: 16huhtikuuta2024).