Karvanen, J. (2015) ”Puuttuva tieto ja vilppi”, Tieteessä tapahtuu, 33(1). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/49430 (Viitattu: 17huhtikuuta2021).