Räsänen, S. (2012) ”Einsteinin arvot”, Tieteessä tapahtuu, 30(2). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/5027 (Viitattu: 21heinäkuuta2024).