Eräsaari, L. (2015) ”Miten uusliberalistinen hegemonia rakennettiin Suomeen?”, Tieteessä tapahtuu, 33(3). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/50788 (Viitattu: 28helmikuuta2021).