Pakkasvirta, J. (2015) ”Tieteidenväliseen tiimalasiin?”, Tieteessä tapahtuu, 33(4). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/51177 (Viitattu: 23lokakuuta2021).