Pekkarinen, E. ja Suurpää, L. (2015) ”Yhteiskunnallinen vaikuttaminen edellyttää kollektiivisia käytäntöjä”, Tieteessä tapahtuu, 33(6). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/53331 (Viitattu: 1elokuuta2021).