Leppälahti, M. (2016) ”Tutkimuksen pullonkauloja”, Tieteessä tapahtuu, 34(2). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/55962 (Viitattu: 3elokuuta2021).