Kaartinen, M. (2006) ”Suomen Akatemian rahoitus, kansainvälisyys ja julkaiseminen”, Tieteessä tapahtuu, 24(1). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/56121 (Viitattu: 2kesäkuuta2020).