Räsänen, P. (2006) ”Sosiologia: empiiristä yhteiskuntatiedettä?”, Tieteessä tapahtuu, 24(1). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/56124 (Viitattu: 5heinäkuuta2020).