Revonsuo, A. (2005) ”Unennäkö: vain aivojen tuottamaa neurofysiologista kohinaa?”, Tieteessä tapahtuu, 23(1). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/56463 (Viitattu: 28marraskuuta2021).