Rydman, J. (2005) ”Lyhyesti”, Tieteessä tapahtuu, 23(1). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/56468 (Viitattu: 21syyskuuta2020).