Rydman, J. (2006) ”Lyhyesti”, Tieteessä tapahtuu, 24(2). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/56512 (Viitattu: 8joulukuuta2021).