Paasi, A. (2005) ”Impakti-pisteitä ja symbolista väkivaltaa?”, Tieteessä tapahtuu, 23(3). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/56634 (Viitattu: 8heinäkuuta2020).