Salmi, R. (2005) ”Eläinten oikeuksista laissa ja muutoin”, Tieteessä tapahtuu, 23(3). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/56652 (Viitattu: 9heinäkuuta2020).