Hietala, M. ja Krötzl, C. (2006) ”Humanistinen sivistys ja teknis-taloudellinen menestys – mallia Keski-Euroopasta?”, Tieteessä tapahtuu, 24(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/56654 (Viitattu: 6joulukuuta2021).