Rydman, J. (2006) ”Lyhyesti”, Tieteessä tapahtuu, 24(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/56669 (Viitattu: 4joulukuuta2021).