Raento, P. (2006) ”Kyseenalaisia kustannusratkaisuja”, Tieteessä tapahtuu, 24(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/56671 (Viitattu: 7joulukuuta2021).