Niiniluoto, I. (2005) ”Tieteellinen julkaisutoiminta murroksessa”, Tieteessä tapahtuu, 23(4). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/56680 (Viitattu: 8joulukuuta2021).