Cronberg, T. (2006) ”Hajautettuun innovaatiopolitiikkaan”, Tieteessä tapahtuu, 24(6). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/56681 (Viitattu: 9joulukuuta2021).