Raivio, K. (2006) ”Vertaisarviointi tieteellisessä julkaisutoiminnassa”, Tieteessä tapahtuu, 24(7). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/56722 (Viitattu: 23lokakuuta2021).