Ryynänen, A. (2006) ”Kansalaisen ja julkisen hallinnon välisen vastuunjaon uudelleenajattelu”, Tieteessä tapahtuu, 24(7). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/56725 (Viitattu: 30toukokuuta2020).