Tuunainen, J. (2005) ”Selkeästi tieteentutkimuksesta”, Tieteessä tapahtuu, 23(4). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/56740 (Viitattu: 3joulukuuta2021).