Rydman, J. (2005) ”Lyhyesti”, Tieteessä tapahtuu, 23(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/56764 (Viitattu: 15heinäkuuta2020).