Pihlström, S. (2006) ”Filosofia muutosvoimana”, Tieteessä tapahtuu, 24(7). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/56781 (Viitattu: 3joulukuuta2021).