Moreau de Maupertuis, P.-L. (2004) ”Tähän asti yhteensopimattomilta näyttäneiden luonnonlakien sopusointu (1744)”, Tieteessä tapahtuu, 22(3). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/56952 (Viitattu: 28marraskuuta2021).