Rydman, J. (2004) ”Lyhyesti”, Tieteessä tapahtuu, 22(3). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/56971 (Viitattu: 6joulukuuta2021).