Castrén, E. (2004) ”Valinta ja kilpailu hermoston kehityksessä ja toiminnassa”, Tieteessä tapahtuu, 22(4). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/56974 (Viitattu: 22lokakuuta2019).