Roinila, M. (2004) ”Pienimmän vaikutuksen periaatteen taustoista”, Tieteessä tapahtuu, 22(4). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/56985 (Viitattu: 22lokakuuta2019).