Rydman, J. (2004) ”Lyhyesti”, Tieteessä tapahtuu, 22(4). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/56986 (Viitattu: 13marraskuuta2019).