Pihlström, S. (2004) ”Ihmistieteitä ihmettelemässä”, Tieteessä tapahtuu, 22(4). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/56990 (Viitattu: 9joulukuuta2019).