Nuorteva, J. (2005) ”Tieteen horjuvat infrastruktuurit”, Tieteessä tapahtuu, 23(8). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/57096 (Viitattu: 22toukokuuta2022).