Kemiläinen, A. (2004) ”Kansallinen identiteetti Ruotsissa ja Suomessa 1600–1700-luvuilla”, Tieteessä tapahtuu, 22(8). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/57138 (Viitattu: 10toukokuuta2021).