Rydman, J. (2005) ”Lyhyesti”, Tieteessä tapahtuu, 23(8). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/57158 (Viitattu: 6heinäkuuta2020).