Häyrinen-Alestalo, M. (2003) ”Yliopisto- ja tiedepolitiikan nousu ja uho”, Tieteessä tapahtuu, 21(2). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/57203 (Viitattu: 14heinäkuuta2020).