Rydman, J. (2003) ”Lyhyesti”, Tieteessä tapahtuu, 21(2). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/57212 (Viitattu: 29marraskuuta2021).